W dniu 13 marca inspektorzy w Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie na autostradzie A6 zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika rumuńskiego, przystosowany do przewozu kontenerów.

   Analiza danych zawartych na kartach kierowców dwuosobowej obsady oraz danych zawartych       w cyfrowym urządzeniu rejestrującym wykazała wielokrotne i rażące przekroczenia dopuszczalnych norm prowadzenia pojazdów, w tym odbierania wymaganych odpoczynków.

  Kierowcy nagminnie w trakcie odbierania dziennych okresów odpoczynków – wyciągali z tachografu swoje karty kierowców, wykonując w tym czasie podjazdy pod za-/wyładunek,  nie rejestrując oczywiście tego faktu na swoich kartach.

   Z tytułu stwierdzonych naruszeń inspektorzy ukarali kierujących obywateli Rumunii stosownymi mandatami karnymi na łączną kwotę 10 560 zł, w tym za nierejestrowanie za pomocą cyfrowego urządzenia na karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.  Od  przewoźnika drogowego, wobec którego wszczęto postępowanie wyjaśniające za ujawnione naruszenia na łączną kwotę 16 350 zł – pobrano kaucję, którą zgodnie z art. 92a pkt 2 ustawy o transporcie drogowym ograniczono do 10.000 zł.