W dniu 15.01.2020 roku podczas działań prowadzonych na terenie Szczecinka przez Inspektorów Transportu Drogowego w Szczecinie z Oddziałów Koszalin oraz Wałcz wytypowano losowo do kontroli drogowej zespół pojazdów przewożący żwir z Drawska Pomorskiego do Szczecinka.

W wyniku tej kontroli stwierdzono, że oba pojazdy, tj. ciągnik samochodowy oraz naczepa ciężarowa nie spełniały warunków technicznych przewidzianych w prawie o ruchu drogowym.

Zarówno jeden jak i drugi pojazd posiadał opony w złym stanie technicznym, tj. liczne uszkodzenia. Ponadto bieżnik opon został nadmiernie zużyty, co świadczy o świadomym zaniedbaniu zarówno kierowcy jak i przewoźnika.

     Wobec kierowcy przeprowadzono postępowanie mandatowe, tj. nałożono karę w wysokości 200 zł. Dodatkowo zatrzymano dowody rejestracyjne przedmiotowych pojazdów oraz zakazano dalszej jazdy.