W dniu 08.12.2021 r., na autostradzie A6 w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie, zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego zarejestrowanego na próbnych litewskich tablicach rejestracyjnych oraz polskiej naczepy ciężarowej.

Na podstawie okazanych dokumentów oraz oświadczenia kierującego ustalono, iż litewski przewoźnik zakupił ciągnik na terenie Niemiec, a następnie udał się nim do Polski, gdzie z kolei zakupił od jednej ze szczecińskich firm transportowych kontrolowaną naczepę ciężarową. W celu ograniczenia kosztów przewoźnik  postanowił załadować na terenie Niemiec w miejscowości Schwedt, ładunkiem papieru w rolach i następnie powrócić z nim na Litwę. Podróż ta została przerwana przez szczecińskich inspektorów i okazała się początkiem kosztownych problemów dla zagranicznej firmy.

Najpoważniejszym z nich był fakt kierowania kontrolowanym zestawem bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy. Kierujący wyjaśnił, iż celowo nie zalogował w urządzeniu swojej karty, gdyż został poinformowany przez firmę, że w przypadku nowo zakupionych pojazdów i przejazdu tranzytem, nie ma takiego obowiązku. Dzięki zapisom pobranym z tachografu ustalono, że w przeciągu ostatnich trzech dni kierowca dwukrotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 6 godzin i 27 minut oraz o 20 minut, jak również przekroczył maksymalny dzienny czasu prowadzenia pojazdu o 6 godzin i 2 minuty oraz skrócił dzienny czasu odpoczynku o 2 godziny i 6 minut.

W trakcie kontroli nie okazano również wymaganego wypisu z licencji wspólnotowej, przedstawiając jedynie jej kserokopię. Przewoźnik nie dopilnował ponadto, aby naczepa którą niedawno zakupił posiadała aktualne badanie techniczne, co skutkowało z elektronicznym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. W ciągniku samochodowym wykonano ponowną kalibrację tachografu, w którego pamięci (pomimo upływu miesiąca czasu od jego rejestracji na terenie Litwy) nadal zapisane były dane dotyczące poprzedniego niemieckiego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Na poczet stwierdzonych podczas kontroli naruszeń – od litewskiego przewoźnika pobrano kaucję: za naruszenia z załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, której kwotę ograniczono ustawowo do 12 000 zł, z załącznika nr 4 do ustawy o transporcie drogowym kaucję w wysokości 700 zł, a na kierującego nałożono mandaty karne na łączną kwotę 4400 zł. Po uiszczeniu kaucji, doposażeniu kierowcy w wymagany wypis z licencji oraz zalogowaniu karty kierowcy w tachografie – zezwolono na dalsze kontynuowanie przewozu.