W dniu 17 marca inspektorzy z WITD w Szczecinie wykonując patrol dynamiczny w okolicach miejscowości Dołuje, zaobserwowali pojazd, z którego wydobywały się kłęby spalin. Dodatkowo ilość przewożonego ładunku, sugerował możliwość przeładowania pojazdu. Mając powyższe na uwadze pojazd ten skierowano na punkt do ważenia pojazdów w celu przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych. Przypuszczenia inspektorów okazały się słuszne, dostawczak był przeładowany, a kontrola zadymienia spalin wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm. W związku z powyższym za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, kierowca został ukarany mandatem karnym. Zatrzymano również dowód rejestracyjny pojazdu oraz zakazano dalszej jazdy.