Wrzesień to miesiąc, w którym najmłodsi rozpoczynają swoją edukację szkolną. O ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły dbają nie tylko rodzice i opiekunowie, ale także organizacje i służby, na co dzień pracujące na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z inicjatywy Komendy Powiatowej w Pyrzycach w ramach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, odbyła się  22 września już VI edycja festynu pod nazwą „Aby było bezpiecznie” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych powiatu pyrzyckiego. Motywem przewodnim i celem spotkania z dziećmi było podniesienie ich świadomości w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat prawidłowego zachowania się na drodze, używania pasów bezpieczeństwa oraz stosowania odblasków. Podczas festynu dokonano także prezentacji służb mundurowych oraz ich sprzętu. Dzieci otrzymały oczywiście elementy odblaskowe i kamizelki.